אישור הבקשה להלוואה

אישור הבקשה להלוואה

המשיבים הגישו בקשות לסילוק התביעה על הסף בהן טענו להתיישנות התביעה וכן להעדר עילה והעדר יריבות. לטענת המשיב 1, המעשים המיוחסים למשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה הינם כי לא העמיד כמתחייב כספים לרשות המבקש. אולם, מעשים אלו, באם התרחשו, התרחשו לכל המאוחר במהלך שנת 1993, דהיינו למעלה מעשר שנים לפני מועד הגשת התובענה. בשל כך טען כי התביעה התיישנה ודינה להידחות. המשיב 2 טען שהתוכנית של המבקש אושרה ביום 15.12.91. לטענתו, הבקשה האחרונה שהוגשה על ידי המבקש אושרה ביום 21.10.94, אולם לאור העובדה כי כתב התביעה הוגש למעלה מעשר שנים אחרי אישור הבקשה להלוואה, התביעה התיישנה ויש לדחותה. מנגד, טען המבקש, כי המועד הקובע הוא 11.12.97, תאריך בו מונה לחברה כונס נכסים, כלומר, התאריך בו קיבל בית המשפט את עתירת המשיב 2, שכן החלטה זו של בית המשפט קמא היא המקימה את עילת התביעה, הואיל שנזקו נגרם כתוצאה מהפסקת פעילות החברה. לפיכך, בהינתן שלא חלפו שבע שנים ממועד זה ועד למועד הגשת כתב התביעה, לא חלה התיישנות על התביעה.

לקבלת הצעת מחיר להלוואה - לחצו כאן


Recent Posts:

Leave a Comment

Post