הרשות לניירות ערך לא מאפשרת לגשת לבחינות המקצועיות ללא מעבר בחינות היסוד באותו מחזור בחינות. חברת תמיר פישמן מתמחה בניהול תיקי השקעות לחברות, ארגונים ומשקיעים פרטיים מזה 17 שנה. אל תעשה – תבחר מנהל השקעות אשר הפגין ביצועים טובים לטווח קצר ומתרברב בביצועי העבר שלו. בקוואנטום הלקוח נהנה משירות אישי וישיר ממנהל השקעות בכיר, בלי מוקדנים ומזכירות – ישר ולעניין. אביטל רייכנברג, ניהול תיקי השקעות בעלת רשיון לניהול תיקי השקעות, עובדת בברומטר משנת 2006 אחראית על הבק אופיס. עלויות והטבות בגין עמלת קניה/מכירה של ניירות ערך ישודרגו בהתאם להסדר של בית ההשקעות. הכסף בתיק ההשקעות נותר החשבון הבנק והלקוח מעניק ייפוי כוח לקניה ומכירה של ניירות ערך מסוגים שונים. IBI בית השקעות מנהל נכסים בהיקף של כ-39 מיליארד שקל בקופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות וקרנות נאמנות.

חברת תמיר פישמן מתמחה בניהול תיקי השקעות לחברות, ארגונים ומשקיעים פרטיים מזה 17 שנה. אל תעשה – תבחר מנהל השקעות אשר הפגין ביצועים טובים לטווח קצר ומתרברב בביצועי העבר שלו. בקוואנטום הלקוח נהנה משירות אישי וישיר ממנהל השקעות בכיר, בלי מוקדנים ומזכירות – ישר ולעניין. אביטל רייכנברג, בעלת רשיון לניהול תיקי השקעות, עובדת בברומטר משנת 2006 אחראית על הבק אופיס. עלויות והטבות בגין עמלת קניה/מכירה של ניירות ערך ישודרגו בהתאם להסדר של בית ההשקעות. הכסף בתיק ההשקעות נותר החשבון הבנק והלקוח מעניק ייפוי כוח לקניה ומכירה של ניירות ערך מסוגים שונים. IBI בית השקעות מנהל נכסים בהיקף של כ-39 מיליארד שקל בקופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות וקרנות נאמנות.

חברת תמיר פישמן מתמחה בניהול תיקי השקעות לחברות, ארגונים ומשקיעים פרטיים מזה 17 שנה. אל תעשה – תבחר מנהל השקעות אשר הפגין ביצועים טובים לטווח קצר ומתרברב בביצועי העבר שלו. בקוואנטום הלקוח נהנה משירות אישי וישיר ממנהל השקעות בכיר, בלי מוקדנים ומזכירות – ישר ולעניין. אביטל רייכנברג, בעלת רשיון לניהול תיקי השקעות, עובדת בברומטר ניהול תיקי השקעות משנת 2006 אחראית על הבק אופיס. עלויות והטבות בגין עמלת קניה/מכירה של ניירות ערך ישודרגו בהתאם להסדר של בית ההשקעות. הכסף בתיק ההשקעות נותר החשבון הבנק והלקוח מעניק ייפוי כוח לקניה ומכירה של ניירות ערך מסוגים שונים. IBI בית השקעות מנהל נכסים בהיקף של כ-39 מיליארד שקל בקופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות וקרנות נאמנות.

חברת תמיר פישמן מתמחה בניהול תיקי השקעות לחברות, ארגונים ומשקיעים פרטיים מזה 17 שנה. אל תעשה – תבחר מנהל השקעות אשר הפגין ביצועים טובים לטווח קצר ומתרברב בביצועי העבר שלו. בקוואנטום הלקוח נהנה משירות אישי וישיר ממנהל השקעות בכיר, בלי מוקדנים ומזכירות – ישר ולעניין. אביטל רייכנברג, בעלת רשיון לניהול תיקי השקעות, עובדת בברומטר משנת 2006 אחראית על הבק אופיס. עלויות והטבות בגין עמלת קניה/מכירה של ניירות ערך ישודרגו בהתאם להסדר של בית ההשקעות. הכסף בתיק ההשקעות נותר החשבון הבנק והלקוח מעניק ייפוי כוח לקניה ומכירה של ניירות ערך מסוגים שונים. IBI בית השקעות מנהל נכסים בהיקף של כ-39 מיליארד שקל בקופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות וקרנות נאמנות.

חברת תמיר פישמן מתמחה בניהול תיקי השקעות לחברות, ארגונים ומשקיעים פרטיים מזה 17 שנה. אל תעשה – תבחר מנהל השקעות אשר הפגין ביצועים טובים לטווח קצר ומתרברב בביצועי העבר שלו. בקוואנטום הלקוח נהנה משירות אישי וישיר ממנהל השקעות בכיר, בלי מוקדנים ומזכירות – ישר ולעניין. אביטל רייכנברג, בעלת רשיון לניהול תיקי השקעות, עובדת בברומטר משנת 2006 אחראית על הבק אופיס. עלויות והטבות בגין עמלת קניה/מכירה של ניירות ערך ישודרגו בהתאם להסדר של בית ההשקעות. הכסף בתיק ההשקעות נותר החשבון הבנק והלקוח מעניק ייפוי כוח לקניה ומכירה של ניירות ערך מסוגים שונים. IBI בית השקעות מנהל נכסים בהיקף של כ-39 מיליארד שקל בקופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות וקרנות נאמנות.


Recent Posts:

Leave a Comment

Post